Povaleč na Facebooku Povaleč na Twitteru Povaleč na Instagramu Povaleč na Nyxu

Contacts

Main organizers

General coordination of the festival

Jan Špinka . janek@povalec.cz / 777 695 380
David Boháč . david@povalec.cz / 734 472 351
Jan Hyk . hanz@povalec.cz / 775 569 928
Jakub Horčička . jaja@povalec.cz / 603 525 128
Sára Jungwirthová . sara@povalec.cz / 731 013 546
Michaela Lejsková . misa@povalec.cz / 774 620 500
Václav Krutský . vaclav@povalec.cz / 776 823 486
Antonín Štogr . tonik@povalec.cz / 602 207 285
Petr Bareš . petr@povalec.cz / 732 675 378
Jakub Čaja . jakub@povalec.cz / 728 296 841
František Špinka . franta@povalec.cz / 775 987 846

Dramaturgy

Bands

František Špinka
kapely@povalec.cz
775 987 846
Matěj Kubíček
kybl@povalec.cz
775 390 098
David Boháč
david@povalec.cz
734 472 351
Aleš Matějka
ales@povalec.cz
777 906 061
Jan Špinka
janek@povalec.cz
777 695 380

DJs

Jakub & Toncek
djs@povalec.cz

Other programme / Garden

Jára Kejř
jara@povalec.cz
722 689 889

Theatre

Monika Aušková
divadlo@povalec.cz
728 375 685

Exhibition

Tereza Špinková
reza@povalec.cz
777 597 346

PR & PRESS

PR

Sára Jungwirthová
sara@povalec.cz
731 013 546

Accreditation

Jan Špinka
janek@povalec.cz
777 695 380

BARS & STANDS

Bars

David Boháč
david@povalec.cz
734 472 351

Stands

Michaela Lejsková
misa@povalec.cz
774 620 500

Other

Summer workers

Rút Jungwirthová
brigadnici@povalec.cz
605 169 665

Techniccal production

Petr Bareš
petr@povalec.cz
732 675 378
Jan Špinka
janek@povalec.cz
777 695 380
David Boháč
david@povalec.cz
734 472 351