Povaleč na Facebooku Povaleč na Twitteru Povaleč na Nyxu

O festivalu Povaleč

Povaleč vznikl z iniciativy několika kamarádů v roce 2006 a dodnes je na tomto principu organizován – celý náš tým je složen ze známých a kamarádů, kteří se často znají dlouhá léta a dělat Povaleč je prostě baví.

Smyslem našeho festivalu je bavit lidi, kulturně zpestřit život v jedné krásné vesničce na Karlovarsku a zároveň všechno dělat tak trochu jinak. Povaleč nemá za cíl vydělávat, má za cíl sbližovat lidi a dávat prostor kvalitní kultuře. Je to festival otevřený všem lidem a stylům, s výjimečnou atmosférou, kde si každý najde něco, co ho baví. I proto vznikl spolek Povaleč, který sdružuje všechny, kteří se chtějí na této akci i na dalších aktivitách spolku podílet. 

Festival Povaleč z.s., který zaštiťuje jak organizaci Povalče, tak i dalších akcí, má několik desítek členů a jeho hlavním cílem je propagace, rozvoj a podpora mladého, převážně studentského umění. V podobném duchu je vedeno i Kulturní centrum Klubovna, které od roku 2008 provozujeme v pražských Dejvicích. Podrobnější informace o struktuře, financích a cílech spolku jsou k nahlédnutí ve stanovách Spolku Povaleč.

Festival Povaleč z.s.

Festival Povaleč z.s. je řádně zaregistrován ministerstvem vnitra, náleží mu IČO: 05654335.

Rada Starších: Antonín Střížek, Jindřich Pinc, Josef Balous, Jan Špinka

Intertým: Jan Špinka, Jan Hyk, Jakub Horčička, Sára Jungwirthová, Michaela Lejsková, Antonín Štogr, Petr Bareš, František Špinka, Tomáš Vondráček, Jaroslav Kejř, Rút Jungwirthová, Matěj Kubíček

Předseda: Jan Špinka

Místopředsedové: Jakub Horčička, Jan Hyk, Sára Jungwirthová, Petr Bareš

Stanovy spolku: Stanovy_Festival_Povalec_zs.pdf

Kontaktní údaje

Festival Povaleč z.s.
Sídlo: Zámecká 20, 364 53 Valeč, okres Karlovy Vary
IČO: 05654335
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2701137172/2010
Korespondenční adresa: Uralská 10, Praha 6, 160 00