Povaleč na Facebooku Povaleč na Twitteru Povaleč na Nyxu

O festivalu Povaleč

Povaleč vznikl z iniciativy několika kamarádů v roce 2006 a dodnes je na tomto principu organizován - celý náš tým je složen ze známých a kamarádů, kteří se často znají dlouhá léta, a dělat Povaleč je prostě baví.

Smyslem našeho festivalu je bavit lidi, kulturně zpestřit život v jedné krásné vesničce na Karlovarsku a zároveň všechno dělat tak trochu jinak. Povaleč nemá za cíl vydělávat, má za cíl sbližovat lidi a dávat prostor kvalitní kultuře. Je to festival otevřený všem lidem a stylům, s výjimečnou atmosférou, kde si každý najde něco, co ho baví. I proto vznikl Spolek Povaleč, který sdružuje všechny, kteří se chtějí na této akci i na dalších aktivitách spolku podílet.

Spolek Povaleč, který zaštiťuje jak organizaci Povalče, tak i dalších akcí, má několik desítek členů a jeho hlavním cílem je propagace, rozvoj a podpora mladého, převážně studentského umění. V podobném duchu je vedeno i Kulturní centrum Klubovna, které od roku 2008 provozujeme v pražských Dejvicích. Podrobnější informace o struktuře, financích a cílech spolku jsou k nahlédnutí ve stanovách Spolku Povaleč.

Spolek Povaleč je řádně zaregistrován ministerstvem vnitra, náleží mu IČO: 22738762.

Rada:

Současná rada se sestává z 9 členů (rok 2016):

Předseda: Jan Špinka

Místopředsedové: Antonín Střížek, Jan Hyk, Jindřich Pinc, David Boháč, Sára Jungwirthová

Členové: Josef Balous, Tereza Špinková, Petr Bareš, Jakub Horčička

Kontaktní údaje

Spolek Povaleč
Sídlo: Zámecká 20, 364 53 Valeč, okres Karlovy Vary
IČO: 22738762
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 43-2545380217/0100
Korespondenční adresa: Uralská 10, Praha 6, 160 00