Povaleč na Facebooku Povaleč na Twitteru Povaleč na Instagramu Povaleč na Nyxu

O festivalu Povaleč

Povaleč vznikl v roce 2006 z iniciativy několika kamarádů. Jeho organizační tým prodělal v posledních letech mnoho změn, nejednu generační obměnu a značné rozšíření, přesto se princip, na kterém festival stojí, nezměnil: celý tým je složen z kamarádů, kteří se navzájem znají dlouhá léta a dělat Povaleč jim dává smysl a přináší radost.

Samotným smyslem našeho festivalu však není jen dělat radost sobě – snažíme se o kulturní zpestření života v jedné krásné vesničce na Karlovarsku a toužíme dělat všechno tak trochu jinak. Povaleč je příkladem toho, že festival neznamená totéž, co hudební festival. Najdete tam totiž vše od workshopů přes přednášky, výstavy moderního umění, koncerty klasické hudby, divadla, filmy až po sport či tanec. V roce 2018 dokonce proběhla jedinečná inscenace open-air opery. Dlouholetá věrnost našich návštěvníků nám umožňuje mít volnou ruku při sestavování programu, díky čemuž každý rok dáváme prostor více či méně známým hudebním a uměleckým projektům. Neklademe si za cíl vydělávat, ale sbližovat lidi z různorodých skupin a umožňovat rozvoj různorodé a kvalitní kultury. V neposlední řadě nabízí festival výjimečnou atmosféru a jedinečné prostředí. Vždyť ve Valči, ve které se festival koná (viz Valeč a Okolí – odkaz), se kromě jiných zajímavostí nalézá také velký barokní zámek a krásná zámecká zahrada. V té se koná podstatná část festivalu, a tak se v ní jedinečným způsobem propojuje staré a nové – architektonické a historické dědictví barokní obce Valeč je zde přiváděno k novému životu.

Organizační těleso Festival Povaleč z.s., které zaštiťuje organizaci Povalče, čítá přes padesát členů a jeho hlavním cílem je pokračovat v tradici festivalu – tedy propagaci, rozvoji a podpory mladého umění. V podobném duchu je vedeno i Kulturní centrum Klubovna, v jehož vedení a provozu figurují někteří členové spolku a které je dlouhodobým partnerem a podporovatelem našeho festivalu. Podrobnější informace o struktuře, financích a cílech spolku jsou k nahlédnutí ve stanovách spolku.

Festival Povaleč z.s.

Festival Povaleč z.s. je řádně zaregistrován ministerstvem vnitra, náleží mu IČO: 05654335.

Rada Starších: Antonín Střížek, Jindřich Pinc, Jan Špinka, David Boháč

Intertým: Eliška Hůlová, František Špinka, Matěj Břeň, Dominik Anýž, Rozka Hájková, Natálie Oweyssi, Emma Kotasová, Barbora Mrázová, Tomáš Brzoň, Vojtěch Talacko

Předseda: František Špinka

Místopředsedové: Eliška Hůlová, Rozka Hájková, Matěj Břeň a Dominik Anýž

Stanovy spolku: Stanovy_Festival_Povalec_zs.pdf

Kontaktní údaje

Festival Povaleč z.s.
Sídlo: Zámecká 20, 364 53 Valeč, okres Karlovy Vary
IČO: 05654335
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2701137172/2010
Korespondenční adresa: Uralská 10, Praha 6, 160 00