Povaleč na Facebooku Povaleč na Twitteru Povaleč na Instagramu Povaleč na Nyxu

Dva povalečské opencally

29. 04. 2024

Ještě více než 14 dní se lze přihlašovat do dvou výzev vypsaných festivalem Povaleč.


Busker stage, umístěná již tradičně v zahradě, kde baví po celý den příchozí, shání formou otevřené výzvy učinkující. Zatímco dosud většinou byli oslovováni konkrétní interpreti, letos je cílem zmíněnou formou docílit větší pestrosti programu a umožnit vystoupit mladým talentům, které ani produkce festivalu nezná. Tvoříte-li, či teprve tvořit začínáte, a hledáte-li místo, kde předstoupit před publikum, Povaleč je místo pro vás! Do 15.5. se ozývejte na busker@povalec.cz

Podobným způsobem bude letos probíhat i opencall “Postav třeba zeď,” jehož cílem je skrze intervence mladých umělkyň a umělců obohatit areál festivalu o různorodé instalce, ať již statické, kinetické či světelné. V minulém roce bylo takto nainstalováno několik drobných objektů, stejně jako byla osvětlena část areálu. Festival Povaleč chce dát letos příležitost ještě širšímu množství účastníků. Volný opencall se tak zaměřuje na konkrétní místa a situace, které návštěvníci dobře znají a zasluhují invenčně oprášit.

Prostor je pro nové pojetí vjezdu do areálu, pro nové rozcestníky či osvětlení cesty do lesa. Zároveň uvítáme nápadité objekty například na louce pod stagí B, v sadu a především v zámecké zahradě (jejíž provoz je ovšem denní, světelné prvky tak doporučujeme užít spíše v jiných částech areálu). Instalace je možné vyrábět na místě před festivalem, stejně tak je možná příprava s předstihem mimo Valeč. V takovém případě festival pomůže i s dopravou. Plně hrazeny budou náklady na materiál, doprava a pobyt a strava při přípravě před festivalem ve Valči. U složitějších realizací poskytneme i lidské síly při případné realizaci nebo instalaci.

Cílem je vymyslet důvtipná, trochu místně specifická díla, která by v případě zámecké zahrady mohla v areálu zůstat celoročně i po skončení festivalu, a napomáhala jej krášlit. Jistě žádoucí jsou i interaktivní prvky, která pozorovatele nejen zaujmou, ale umožní i vyvíjení určité aktivity.
Návrhy nemusí být zcela hotové ani perfektně adjustované. Důležité je, že z grafického či verbalizovaného nápadu bude zřetelné, co je vaším záměrem. Na výsledky se budeme těšit do 20.5. na e-mailu trebazed@povalec.cz, kde jsme zároveň k dispozici v případě jakýchkoliv průběžných dotazů.